Состав команды

# Имя Возраст Пз
M. Ikramov 35 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Karimov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Nesterov 34 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
F. Ibragimov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Mukhammadiyev 28 213 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0
S. Mustafayev 27 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
K. Rustam 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 180 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Boburbek Yuldashev 24 101 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
S. Abdullaev 31 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
I. Alibaev 24 180 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
F. Bekmurodov 23 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 90 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
S. Karimov 29 63 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
K. Makharadze 30 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
S. Mirzayev 27 207 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0
S. Rashidov 26 53 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 27 148 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
D. Turopov 23 108 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0
O. Zoteev 28 237 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
A. Amonov 20 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 194 3 2 1 1 1 1 0 1 0 0
I. Bikmaykin 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cho Suk-Jae 24 76 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
H. Gafurov 23 182 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0
Nivaldo 29 37 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Тренер

Информация

Официальный веб-сайт

Основан
2002
Адрес
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Страна
Узбекистан
Телефон
+998 (71) 286 2412
Факс
+998 (71) 269 1657
Эл. Почта
lokomotiv-uzb@mail.ru