Состав команды

# Имя Возраст Пз
M. Ikramov 36 90 1 1 0 0 24 0 0 0 0 0
I. Nesterov 35 2250 25 25 0 0 1 0 0 2 0 0
F. Ibragimov 22 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
A. Ismailov 33 882 10 10 0 1 1 2 0 1 0 0
S. Mukhammadiyev 29 1602 20 18 2 2 6 0 0 1 0 0
N. Pogrebnyak 26 90 1 1 0 1 7 0 0 0 0 0
K. Rustam 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 2117 24 24 0 2 1 0 0 4 1 0
S. Abdullaev 32 1378 19 17 2 8 4 1 0 4 0 0
I. Alibaev 24 1504 19 16 3 1 4 4 0 1 0 1
B. Ergashev 21 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 1361 17 15 2 0 6 0 0 4 0 0
K. Makharadze 31 2004 24 22 2 3 2 0 0 6 0 0
S. Mirzayev 27 1953 24 22 2 6 2 4 0 2 0 0
S. Rashidov 27 1048 21 12 9 13 10 6 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 28 1986 24 22 2 2 2 4 0 0 0 0
D. Turopov 24 386 12 3 9 2 10 2 0 4 1 0
O. Zoteev 29 2127 24 24 0 1 1 0 0 5 0 0
T. Abdukholikov 27 616 11 8 3 8 3 5 0 0 0 0
A. Amonov 20 174 10 1 9 0 20 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 2083 24 23 1 11 1 10 0 6 0 1
I. Bikmaykin 22 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
H. Gafurov 24 1028 24 11 13 9 14 4 0 4 0 0
A. Shogulyamov 24 21 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0

Тренер

Информация

Официальный веб-сайт

Основан
2002
Адрес
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Страна
Узбекистан
Телефон
+998 (71) 286 2412
Факс
+998 (71) 269 1657
Эл. Почта
lokomotiv-uzb@mail.ru